آبکاری نیکل برای کاربردهای تزئینی، مهندسی و شکل دهی الکتریکی به کار میرود. در این فرایند از طریق کنترل ترکیب و پارامترهای عملیاتی محلول میتوان خواص رسوب الکتریکی را در دامنه وسیعی تغییر داد. حدود 80%  آبکاری نیکل برای موارد تزئینی و 20% آن برای اهداف مهندسی و شکل دهی الکتریکی است. مصرف سالانه نیکل برای آبکاری تقریبا 81700 تن در سال است که حدودا 12% مصرف سالانه نیکل است.

آبکاری تزئینی: 

محلول آبکاری تزئینی نیکل حاوی افزودنی های آلی هستند که مواد فوق فرایند کریستالیزاسیون الکتریکی را به گونه ای تغییر میدهند که پوششی صاف و براق (مثل آینه) مستقیما از محلول رسوب کند. قبل از اینکه حمام های آلی مصرفی شوند در موارد تزئینی رسوب الکتریکی نیکل از طریق پرداخت مکانیکی صاف و براق میشد. این روند از سال 1870 تا 1945 ادامه پیدا کرد برای اینکه از زرد یا کدر شدن نیکل در اتمسفر باز (فضای آزاد) جلوگیری شود در اوایل سال 1925 روی پوشش های پرداخت شده نیکل، لایه نازکی از کروم به صورت الکتریکی رسوب داده شده که در اوایل دهه سال 1950 به توسعه پوشش های چند لایه نیکل منجر گشت. پوشش های نیکل چند لایه همراه با پوشش کرومی ریز گسسته (Micro discontinnuous) قادرند بیشتر فلزات، آلیاژ ها، پلاستیک های پوشش پذیر و سایر مواد را در دراز مدت محافظت کرده و ظاهر آنها را بهبود بخشند. 

آبکاری مهندسی:

کاربرد های مهندسی آبکاری نیکل شامل مواردی است که ظاهر براقی نیاز ندارند. رسوب های مهندسی نیکل معمولا بدون گوگرد بوده و ظاهر کدری دارند. این پوشش ها برای بهبود مقاومت خوردگی و سایش، بازسازی قطعات ساییده شده یا زیر اندازه، تغییر خواص مغناطیسی، آماده ساختن سطح برای لعابکاری یا برای پوشش های آلی، در کاربرد های الکتریکی به عنوان سد دیفوزیونی و اهداف دیگر به کار میروند. این موارد در صنعت شیمی، هسته ای، مخابرات، الکترونیک و کامپیوتر فراوان دارد.

 شکل دهی الکتریکی:

فرایندی است که درآن انواع محصولات نیکلی از طریق رسوب الکتریکی آن تولید میشوند. این روش با آبکاری الکتریکی یک تفاوت عمده دارد. در آبکاری الکتریکی پوشش به صورت متالوژیکی به فلز پایه چسبیده و قسمتی از سطح است. در صورتی که در شکل دهی الکتریکی نیکل به صورت غیر چسبان روی ماندرل یا قالبی رسوب داده شده و بعد  از اینکه از محلول خارج شد از آنها جدا میگردد. کاربرد این روش برای تولید قالب، توری و دیگر محصولاتی است که در صنعت الکترونیک، خودرو، مخابراتی، نساجی و فضایی مصرف میشوند.