رسوب الکتریکی مس در حمام های اسیدی به وفور برای شکل دهی الکتریکی، تصفیه الکتریکی و پوشش های تزیینی به کار میرود. مس موجود در این حمام ها دو ظرفیتی است و حد مجاز ناخالیصی های یونی در آنها بیشتر از حمام های قلیایی است.

قدرت پرتابی ماکرو (Mocro throwing power)  این حمام ها پایین بوده و توزیع ضعیفی از فلز ارائه میدهند. ولی قدرت پرتابی (Micro throuring power)   این حمام ها عالی است و به همین دلیل توانایی آنها برای پر کردن و هم تراز کردن خراشها، شیار ها و سایر حالت های سطحی زیاد است. به علاوه این حمامها در مسدود کردن خلل و فرج خیلی موثر هستند. در بسیاری موارد، این محلول های رسوبی صاف تولید میکنند که نیازی به صاف کردن میکانیکی نیست. قبل از آبکاری قطعات فولادی یا آلیاژ های ریخته گری تحت فشار روی در محلول های اسیدی مس، انجام یک مرحله پیش آبکاری مس یا نیکل در محلول های سیانیدی و غیر سیانیدی لازم است.

در این محلول ها نمیتوان موادی را که در محلولهای با درجه اسیدی بالا خورده میشوند یا موادی که حاوی پیش لایه غوطه وری مس هستند، آبکاری نمود چون به علت اسیدیته بالا خورده میشوند. پیوستگی پوشش غوطه وری مس به مواد پایه معمولا ضعیف است. 

 

حمام سولفات مس

حمام فلوبرات مس