اسید شویی شیمیایی، اسید شویی الکترولیتی، اسید شویی کاتدی، اسید شویی آندی، ماشینکاری الکترولیتی، فرایندهای اسیدشویی ویژه

اسید شویی شیمیایی:

متداول ترین فرایند اسید شویی است که از طریق غوطه وری معمولی انجام میگیرد. بعد از غوطه وری قطعات از محلول خارج شده و آبکشی و خشک می گردند تا برای عملیات بعدی آماده گردند. 

هم زدن محلول اسید شویی این مزیت را دارد که از رقیق شدن موضعی محلول در مجاورت سطوح قطعه جلوگیری میکند. به این ترتیب پوسته ها در تمام نقاط محلول به صورت یکنواخت و با راندمان بالاتری حل میگردند. همانند ابکاری الکتریکی برای اسید شویی قطعات ریز آنها را به صورت توده ای در داخل بشکه ای ریخته و بعد در محلول اسید شویی غوطه وری میکنند. دوران بشکه و در نتیجه برخورد قطعات به پوسته زدایی کمک می کند.

اسید شویی الکترولیتی: 

در مواردی برای تقویت اثرات شیمیایی محلول اسید شویی از جریان الکتریکی استفاده میشود. قطعات ممکن است قطب آند یا کاتد را تشکیل دهند. الکترولیت اساسا مشابه محلول های اسیدی شویی شیمیایی بوده و ممکن است حاوی بازدارنده،عوامل تر کننده و عوامل افزودنی دیگر (به غیر از عوامل کف ساز)  باشد.

اسید شویی کاتدی: 

در این روش فلز در مقابل اثرات خورندگی محلول اسید شویی محافظت میشود. اسید شویی اساسا به تاثیر هیدروژنی که درکاتد تولید می گردد بستگی دارد. هیدروژن  تشکیل شده به کاهش  ناخالصی های سطحی کمک میکند.  بیشتر ناخالصی ها در محلول حل نمی شوند. بلکه از سطح قطعات جدا شده و در کف وان ته نشین می گردند. در طول الکترولیز ممکن است هیدروژن به داخل فلز پایه نفوذ کرده و آن را ترد نماید. با اضافه کردن مقدار کمی فلزات دیگر به محلول میتوان از این پدیده جلوگیری کرد. روش دیگر این است که جهت جریان به طور پریودیک معکوس میشود. در این روش هیدروژن نفوذ کرده به داخل فلز در مرحله معکوس شدن جریان (قطعات قطب آند خواهند شد) توسط اکسیژن خارج می گردد.

اسید شویی آندی: 

اسید شویی آندی وقتی به کار میرود که دیگر روش های اسید شویی موثر واقع نشوند. مقدار اکسیژن زیادی که در آند تولید می شود اثر سایشی میکانیکی روی سطح به وجود می آورد که به سست شدن پیوند پوسته های سطحی با فلز پایه کمک میکند. در طول تمیز کاری آندی فلز پایه مورد حمله قرار میگیرد طوریکه ممکن است مقدار زیادی از آن در محلول حل شود.  در واقع با خارج شدن فلز اصلی از سطح، پیوند ناخالصی ها و آلاینده ها سطحی با فلز پایه از بین میرود. با استفاده از محلول های غیر خورنده،  محلول هایی که در اثرات خورندگی کمی دارند، معکوس کردن پریودیک جریان و یا کوتاه کردن سیکل عملیات میتوان مقدار فلز حل شده در محلول را کاهش داد.

ماشینکاری الکترولیتی: 

در حکاکی ابعادی یا اصطلاحا فرایند ماشینکاری الکترولیتی، الکترولیت به گونه ای انتخاب میشود که که فلز فقط در هنگام عبور جریان حل می گردد.  با انتخاب دانسیته جریان پایین( کمتر از 10A/ft 2 ) و کاتد متناسب با شکل قطعه می توان توزیع جریان را یکنواخت کرد.  با توجه به زمان عملیات، دانسیته و راندمان جریان میتوان مقدار افت مواد را که هدف اصلی این روش است کنترل نمود. 

فرایند اسید شویی ویژه:  

در شفاف سازی الکترولیتی  و پولیش به واسطه انحلال سریعتر نقاط برآمده نسبت به سطوح فرو رفته، سطح تمیز و براقی ایجاد میشود.  مشابه اسید شویی براق در اینجا نیز عملیات مکانیکی یا شیمیایی بعدی نیازی نیست بلکه مستقیما سطح نهایی به دست می آید. این محلول ها علاوه بر عوامل تر کننده یا پایدار ساز حاوی امولسیونی هستند که اولا پایدار مانده و ثانیا تاثیر آن  روی مواد روغنی موثر تر است. با استفاده از اسیدهایی نظیر اسید فسفریک، اسید کرومیک که آنیون آنها با فلز یا ترکیبات غیر محلول تشکیل می دهند یا موجب روئین شدن سطح می شوند میتوان همزمان با تشکیل پوششی محافظ آلاینده های سطحی را نیز حذف نمود.