کاربرد اصلی اسید نیتریک در اسید شویی غوطه وری مس، آلیاژهای مس و منیزیم است.

برای فلزات آهنی از اسید نیتریک فقط در مرحله نهایی به ویژه وقتی که سطح تمیز و خاکستری روشنی مورد نظر باشد یا برای اسید شویی فولاد زنگ نزن همراه با اسید و ترکیبات دیگر استفاده می شود. اسید نیتریک غلیظ خاصیت اکسید کنندگی دارد و میتواند مس، برنج و نقره را اکسید نماید. در اثر واکنش اسید نیتریک غلیظ با فلزات گاز سمی N2O تولید میشود.