اسید سولفوریک به به طور گسترده در اسید شویی فلزات به کار میرود. نوع غلیظ آن برای شستشوی غوطه وری مس استفاده میشود. اسید سولفوریک داغ قادر است مس و نقره را اکسید کند، اسید سولفوریک غلیظ روی آهن تاثیری ندارد طوری که میتوان آن را با تانکر های فولادی حمل کرده و نگهداری نمود. برعکس، اسید سولفوریک رقیق آهن زا در خود حل کرده و هیدروژن متصاعد میکند ولی روی مس تاثیری ندارد. 

برای اسید شویی، از اسید سولفوریک 20-10% استفاده میشود. برای درست کردن چنین محلولی مقدار مشخصی اسید را به طور آرام به مخزن آب سرد ریخته و همزمان هم میزنند. روی اسید نباید آب ریخته شود مگر مقدار خیلی کم برای رقیق کردن آن. محلول حاصله در مخازن سربی یا آستر لاستیکی نگه داری میشود. 

برای اسید شویی، قطعات توسط قلاب های اسید-مقاوم در محلول فوق غوطه وری میگردند. مدت زمان غوطه وری از چند دقیقه برای حذف لایه های اکسیدی سبک تا چند ساعت برای پوسته ضخیم تغییر میکند. بعد از اسیدشویی قطعات در آب تازه غوطه ور میشوند. دانسیته محلول باید با اضافه کردن اسید در حدود (12Tw) حفظ شود.